Norgesnett Hvaler

Vi bygger ny høyspentlinje for Norgesnett på Hvaler

Nett-Tjenester bygger ny høyspentlinje for Norgesnett på Hvaler. Prosjektet er delt opp i to deler, hvor første del allerede er gjennomført og satt i drift.

Den nye linjen følger samme trasé som den gamle, og skal bidra til å sikre trygg og stabil strømforsyning til Norgesnetts kunder i lang tid fremover. For å skåne naturen i nasjonalparken på Hvaler i størst mulig grad bruker vi blant annet helikopter til å reise mastene.

Norgesnett Hvaler

Bestille eller nedtak av byggestrøm?Les mer
+