Om oss

Nett-Tjenester prosjekterer, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for netteiere og kraftproduksjonsselskaper og industri.

Vi ble etablert i 2010 og er i dag en del av Netel konsernet. Vi er fortiden 105 medarbeidere og hadde i 2022 en omsetning på 324 MNOK. Selskapet holder til i Fredrikstad og har engasjerte medarbeidere som leverer små og store prosjekter på både regionalnett og distribusjonsnett, samt vakt- og beredskapstjenester.

HMS og ytre miljø

I Nett-Tjenester verdsetter vi våre medarbeidere som den viktigste ressursen vår. Hos oss legger vi stor vekt på å skape gode arbeidsforhold og betingelser for våre medarbeidere. Likevel er det aller viktigste å sørge for en trygg og sikker arbeidsplass som forebygger skader og ulykker. Vi har implementert et HMS-system med en klar policy og tilhørende instrukser som gir oss best mulig beskyttelse mot uønskede hendelser.

I vårt HMS-arbeid er vi også opptatt av å ivareta ytre miljø. Vi jobber kontinuerlig med å innføre tiltak som bidrar til å redusere vår påvirkning på miljøet. Vårt engasjement på dette området reflekteres også i vår miljøfyrtårnsertifisering. Her rapporterer vi årlig vårt klimafotavtrykk. Ta kontakt med vår HMSK-leder for å få tilsendt rapporten.

Bærekraft

Raske og effektive løsninger skal vi være kjent for, dette går igjen i vår bærekraftarbeid som har mange konkrete tiltak. Disse står nedfelt i vår bærekraftstrategi. Ved utforming av denne strategien så er hele firmaet involvert, både via demokratiske beslutninger og grupper som har tatt ansvar på vegne av flere. For å ha en god gevinst og lykkes med bærekrafts arbeidet ser vi at involvering av absolutt alle er meget viktig. Disse bærekrafts målene til FN har høyest prioritet hos oss.

Godkjenninger og sertifiseringer

Nett-Tjenester er opptatt av å levere prosjekter av topp kvalitet. De arbeidene vi utfører er tuftet på et levende kvalitetssystem som ivaretar og kvalitetsikrer alle oppgavene i et prosjekt.

Vi har autorisasjon/godkjenning som:

  • Miljøfyrtårnsertifisering
  • Utføre lav- og høyspent forsyningsanlegg
  • Installatør gr. L
  • Godkjenning for AUS arbeider
  • Godkjenning som sakkyndig driftsleder
  • Sellicha-sertfisering
  • Godkjent lærlingbedrift
  • Kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge
Bestille eller nedtak av byggestrøm?Les mer
+