Bevaring av kulturarv gjennom modernisering for Elvia

Nett-Tjenester skiftet ut og forsterket strømmaster for Elvia ved helleristningsområde i Onsøy, Fredrikstad

I Onsøy i Fredrikstad, utførte Nett-Tjenester et prosjekt for Elvia, som forener modernisering av infrastruktur med bevaring av kulturarv. Mastene som sto der var gamle og råtne, og på et sted hvor det på 90-tallet ble avdekket helleristninger i fjellet. Det ble derfor bestemt at mastene skulle fjernes helt slik at fornminnene kunne bevares for ettertiden.

Det ble montert kraftigere og høyere master på hver side av det opprinnelig mastepunkt, slik at linjestrekket kunne heves og hele det gamle punktet fjernes. Bildene viser utskiftingen av mastene og en av helleristningene som er funnet på stedet.

Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan moderne infrastrukturprosjekter kan utføres med omtanke for kulturarv og historie. Vi hadde et tett og godt samarbeid med Fylkeskonservatoren gjennom hele prosessen, og understreketr viktigheten av samarbeid mellom ulike interessegrupper i møte med fremtidige behov.

Bestille eller nedtak av byggestrøm?Les mer
+