AUS-kompetanse i praksis – bytte av et råttent mastebein i en 24 kV linje for Elvia

Vår kompetanse innen Arbeid under spenning (AUS), har satt oss i stand til å effektivisere måten vi driver vedlikehold og oppgraderinger i elektriske nettverk.

AUS gir oss muligheten til å bytte ut viktige komponenter som isolatorer, traverser og til og med hele master, uten å koble fra strømmen. Det betyr at leverandørenes kunder ikke trenger å bekymre seg for strømavbrudd i perioden hvor arbeidet utføres. Dette er en betydelig fordel for netteiere som er avhengige av kontinuerlig drift for å møte kundenes behov og opprettholde påliteligheten i strømleveransen.

For bedrifter som er avhengige av en konstant og pålitelig strømforsyning for å drive sin virksomhet, blir AUS en nøkkelkomponent. Ved å eliminere risikoen for strømavbrudd under oppgraderinger eller vedlikehold, gir vi næringskunder tryggheten de trenger for å opprettholde en sømløs drift og beskytte deres forretningsinteresser.

Vårt siste prosjekt med Elvia illustrerer tydelig fordelene ved AUS, da vi nylig skiftet ut et råttent mastebein i en 24 kV linje, uten å forstyrre strømforsyningen til Elvias kunder.

Ansatte i Nett-Tjenester har gjennomgått strenge sikkerhetssertifiseringer for å sikre at hver AUS-operasjon blir utført med høyeste grad av sikkerhet og nøyaktighet. Vi forstår viktigheten av å beskytte våre ansattes sikkerhet og opprettholde strømnettets integritet.

I tillegg til å minimere driftsavbrudd og sikre kontinuerlig strømforsyning, reduserer AUS også kostnadene knyttet til vedlikehold og oppgraderinger. Kundene våre kan spare betydelige ressurser ved å unngå planlagte strømavbrudd og opprettholde normal drift.

Bestille eller nedtak av byggestrøm?Les mer
+