Nett-Tjenester AS valgt som leverandør til ny sekundærstasjon på Øra og ny koblingsstasjon på Gyproc AS

Den første uken i året 2022 skrev Nett-Tjenester kontrakt med netteieren i Fredrikstad, Norgesnett AS, som skal etablere ny sekundærstasjon for å kunne øke kapasiteten på strømforsyning til industrikunder på Øra i Fredrikstad.

Stort prosjekt

Prosjektet omfatter detaljprosjektering, innkjøp av materiell, all montasje, testing idriftsettelse og dokumentasjon.
Prosjektet er på i underkant av 40 MNOK og skal ferdigstilles innen utgangen av 2022.

God score på oppdragsgjennomføring

Spesielt gledelig er det at vi i evalueringen til kunden scorer best på oppdragsgjennomføring og kompetanse. I dette prosjektet får vi brukt et bredt spekter av vår kompetanse; fra prosjektering, bygging av tavler i eget hus samt montasje og i driftsettelse.

Bestille eller nedtak av byggestrøm?Les mer
+