Nye lærlinger i energimontørfaget, f.v. Andrea Riise, Vegard Eriksen, Nils Oscar Sikstrøm, Nicholai Simensen, Jonas Stø og lærlingansvarlig Jon Eivind Olsen.

Lærlinger i energimontørfaget – en viktig brikke i det grønne skiftet

Det er en engasjert og inspirert gjeng som nå er i gang med læretiden hos Nett-Tjenester. På det kombinerte lageret og øvingsområdet på Ørmen i Fredrikstad er fem nye lærlinger i full sving under kyndig veiledning av lærlingansvarlig Jon Eivind Olsen.

Jon Eivind har selv over syv år i selskapet som prosjektingeniør og vet godt hva de nye kollegaene skal gjennom de neste 2,5 årene.

Mange oppdrag

Grunnet stor arbeidsmengde og god tilgang på nye oppdrag er det viktig for Nett-Tjenester å rekruttere riktige medarbeidere. Nå er dette kullet så vidt i gang med sin læretid, men Jon-Eivind er trygg på at selskapet har valgt riktige kandidater.

Grønn energi

Med et stadig større fokus på grønn energi og elektrifisering av samfunnet er lærlinger i energimontørfaget en viktig del av å bygge fremtidens elektriske infrastruktur. Nett-Tjenesters kunder er i hovedsak nettselskaper, kraftproduksjon, større industri samt kommuner, entreprenører og også private kunder. Nett-Tjenester har siden oppstarten i 2010 vært lærlingbedrift i energimontørfaget og tar årlig inn 5–6 nye lærlinger. Per i dag er det 16 lærlinger fordelt på tjenesteområdene distribusjonsnett og regionalnett. Her får de en bred og variert opplæring av kyndige og erfarne veiledere innen faget. Læretiden er jevnt fordelt innen de forskjellige produkt- og leveranseområdene for henholdsvis distribusjonsnett og regionalnett. Dette sikrer en allsidig og bred erfaring for videre arbeid som energimontør.

Utvikling av fagfolk internt gir stabil arbeidskraft

Nett-Tjenester besitter en unik kompetanse innen sine fagområder og ser det som sitt samfunnsansvar å utvikle og forme de rette personene til å bli spesialister innen energimontørfaget.

Selskapet har fokus på at medarbeiderne skal utvikles og trives både sosialt og faglig. Det skaper en stabil arbeidskraft som gir forutsigbarhet for selskapet. Dette har vært vellykket, og flesteparten av de som har hatt læretiden hos Nett-Tjenester er nå ansatt.

Populært fagområde

Energimontørfaget er et populært fagområde og det er hard kamp om lærlingplassene. Med et inntak på 5–6 lærlinger årlig er det de best egnede kandidatene som blir valgt. I tillegg til at kandidatene må besitte visse menneskelige og faglige kvaliteter, bør de like å jobbe utendørs, være komfortabel med høyder og være klar for spennende og varierte utfordringer. Her er ingen jobber eller arbeidsdager like. Lærlingene rekrutteres i hovedsak fra fem VGS-skoler i søndre Viken. Det er Glemmen VGS, Borg VGS, Halden VGS, Malakoff VGS og Askim VGS. Det er et krav at lærlingene har bestått VG2 Elenergi.

Sikker jobb for fremtiden

Energimontører er en viktig brikke i utbyggingen av fremtidens elektriske infrastruktur og det grønne skiftet. Behovet for energimontører er økende og dette er en sikker jobb i årene kommer. Behovet for strøm bare øker og elektrifisering er det viktigste tiltaket for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Utviklingen medfører behov for investeringer i nettet og uten energimontører og deres kompetanse vil det ikke være mulig å nå de målene. Det er spennende med nye lærlinger og vi ser frem til å følge utviklingen til Andrea, Vegard, Nils Oscar, Nicholai og Jonas.

Velkommen til oss!

Bestille eller nedtak av byggestrøm?Les mer
+