Utplassering fra Vgs

Vi tar hvert år inn noen utplasseringselever fra videregående skoler i Østfold. Vi er opptatt av å sikre rekruttering til Energimontørfaget og ønsker å gi elevene et inntrykk av hva det innebærer å jobbe som Energimontør. Det er hvert år begrenset antall plasser, så vi anbefaler at du er raskt ute med å ta kontakt etter skolestart dersom du ønsker utplassering hos oss.

Søknader

Søknad kan sendes på e-post til: post@nett-tjenester.net

Bestille eller nedtak av byggestrøm?Les mer
+